Alpinlag er av de viktigste kundene til Fonna. Derfor har vi ekstra fokus på alpintlags behov med tilpassede trasser, salting og generell tilrettelegging. Vi kan tilby Europas beste treningsforhold i sommersesongen med gode forhold for SL, GS og SG traseer. Fonna ble FIS homoligisert for SL; GS og SG i 2017. Se rapport fra Alpinlandslagets WC / EC samling på Fonna i 2016 her.

Priser 2018:

Prisene gjelder lag/klubber som ønsker trase til trening. For 2018 endrer vi systemet og gjør det rimeligere å kjøpe flerdags heiskort. Heiskortet blir fleksibelt og gir løpere 4 dager fleksibilitet (gjelder fra 4-dagers kort og oppover). Hensikten er å gi fleksibilitet for dager med dårlig vær eller pausedag.

Korttype Aktiv utøver uansett alder
1-dager 320,-
2-dager 610,-
3-dager 900,-
4-dager 1190,-
5-dager 1480,-
6-dager 1770,-
7-dager 2060,-
8-dager 2340,-
9-dager 2620,-
10-dager 2900,-
11-dager 3180,-
12-dager 3390,-
Sesongkort 4500,- 
Trenerkort 150,-


Betingelser:

 • Sesongkortet er gyldig fra sesongtart i april til og med 26.august. 
 • 10 løpere gir 1 trener fri og maks 2 trenere à 150,-
 • 15 løpere gir 2 trener fri og maks 2 trenere à 150,-
 • 30 løpere gir 2 trenere fri og maks 4 trenere à 150,
 • Ved færre enn 10 løpere tilkommer trasavgift på kr 500,- pr dag. 
 • Ved færre enn 5 løpere tilkommer traseavgift på kr 1000,- pr dag.

Salt:

Bruk av salt er valgfritt og du bestemmer hvor mye som skal brukes. Vi ønsker legge til rette for optimalisere/redusere saltforbruk for å spare både alpinlag og skisenteret utgifter - vi har ikke påslag på saltkostnadene.
Et tiltak kan være å grunnsalte annen hver dag når forholdene tillater dette. Videre vil vi i 2018 markere traseen bedre ved start, slik at vi kan skille bedre mellom de som bestiller grunnsalt og ikke. Husk å beskriv eventuelle ønsker tilknyttet salting ved booking av trase!

 • Småsekk 25kg sekk kr. 120,-
 • Storsekk 1000kg sekk kr. 3700,- inkludert transport til toppen av traseen. 
 • Grunnsalting av SL/GS trase: kr. 300,- + kr. 3,7,- pr.kg. salt (ca 250kg pr.trase).


Super-G (ekstra lang trase med snøscooter transport til topp-punktet, +1,20min):
Ved bestilling av Super-G løypen kommer det et oppstartstillegg på kr. 6000,- for bygging, preparering og forhåndssalting. 
Ved preparering og grunnsalting etter oppstart tilkommer kr. 4000,- pr gang dette bookes. Alterinativt kan man re-sette portene og håndsalte eller maskinsalte inn fra siden i etterkant for å spare prepareringskostnader. 

Annet:

 • Leie av tråkkemaskin for å bygge hopp/terreng: kr 1800,- pr time.
 • Leie av snøscooter inkludert drivstoff: kr 900,- pr time. 
 • Vi leier ut slalomporter på bestilling (SL break-away og SL LISKI børsteporter). 1 trase porter kr 400,- pr dag.

Kontakt booking@visitfonna.no for reservasjon av trase