02.09.2013

Fonna åpner 01.mai 2014

Etter en vellykket sommersesong på Fonna, forbereder vi til ny sesong fra 01.mai 2014.

Sesongen 2013 var første driftsår for det nye eierselskapet Visitfonna AS. Med en snøfattig vinter og mye ekstremvær i oppstarten i mai var det ikke et optimalt utgangspunkt for en lang og god sesong på Fonna. Men takket være mye snøsamling i forkant og underveis i sesongen klarte vi å opprettholde forsvarlig drift helt frem til 31.august. 

Med mange gode tilbakemeldinger fra alpintlag, parkkjørere, turister og langrennslag har vi lagt et bra grunnlag i forkant av sesongen 2014. Med den siste ukens snøfall på Fonna blir det forhåpentligvis rekordvinter og påfølgende rekordsesong!

Visitfonna takker alle besøkende og samarbeidspartnere for at dere valgte Fonna i 2013 og vi garanterer et enda bedre tilbud fra og med 01.mai 2014!